KNECHT

KNECHT

Historie Mahle Group se začala psát ve 20. letech minulého století, kdy dva bratři v malé dílně začali vyrábět motorové písty z lehkých kovových slitin. Produkty bratrů si rychle podmanily automobilový trh, kde nahradily dříve používané ocelové písty. Brzy vynálezci vyvinuli také technologii k výrobě zdokonalených olejových, vzduchových a palivových filtrů. Rostoucí poptávka po produktech společnosti Mahle stimulovala její rozvoj, a tím i rozšíření nabídky - od 30. let jí doplnila o další řady motorových dílů, s velkým důrazem na zachování kvality, která proslavila i předchozí produkty. V roce 1971 vedení společnosti Mahle Group oznámilo, že sdruží všechny dříve samostatné provozní společnosti, které nabyla během expanze na mezinárodních trzích. Společnost koupila podíl výrobních závodů Knecht na automobilové filtry. V současné době vyrábí automobilové díly ve více než 100 továrnách a dodává do prvovýroby (OE) mnoha asijských, evropských a amerických výrobců. Nabídka filtrů Knecht je zdokonalována desetiletími inovací a obsahuje moderní produkty s kvalitou originálního vybavení pro širokou škálu motorových vozidel.
Země původu / sídla: PL
Rok založení firmy: 1920
Stránka www (svět): http://www.mahle.com/
Katalog výrobce: http://217.6.60.45/mahle/start.jsp?sprache=en_GB
Informujte mě o produktových novinkách

Zadejte svou e-mailovou adresu, prosím, upozorníme Vás, když se v naší nabídce objeví nové díly automobilů nebo příslušenství značky KNECHT

Ochrana osobních údajů našich klientů a jiných fyzických osob je pro nás prioritou. Tyto podmínky vysvětlují, jakým způsobem společnost Inter Cars Česká republika s.r.o., IČO: 27 156 257, se sídlem Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, tel: 261 344 080, e-mail: intercarscz@intercars.eu (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“) zpracovává osobní údaje v rámci své podnikatelské činnosti. Správce ustanovil odpovědnou osobu, kterou můžete kontaktovat e-mailem na: gdpr.cz@intercars.eu. Vaše osobní údaje jsou Správcem zpracovávány pro marketingové účely (právní důvod: oprávněný zájem správce).

 

V případě potřeby mohou být vaše osobní údaje poskytnuty:

(i) subjektům, které Správci poskytují služby správy webových stránek

(ii) subjektům, které Správci poskytují služby správy databází.

 

Vaše osobní údaje budou uchovány, pokud vůči zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely nevznesete námitky, a to za předpokladu, že Správce nemá zákonnou povinnost uchovávat Vaše údaje po delší dobu (např. na základě platných účetních předpisů).

Vaše osobní údaje mohou být uchovávány v jakémkoliv státě, ve kterém Správce vykonává činnost anebo ve kterém se nachází jeho poskytovatelé služeb. Tyto státy mohou uplatňovat jiná pravidla ochrany osobních údajů než Česká republika. Správce zavedl vhodná smluvní a jiná opatření na ochranu Vašich osobních údajů v případě jejich přenosu jeho spřízněným osobám nebo třetím osobám nacházejícím se v jiných státech.

V případě přeshraničního předání údajů ze států EHP do států, ve kterých není dle Evropské komise dostatečná míra ochrany osobních údajů, zabezpečil správce uplatnění přiměřených opatření, včetně zajištění, že příjemce údajů je vázán na ochranu Vašich osobních údajů. Kopii těchto opatření si můžete od správce vyžádat e-mailem na adrese: gdpr.cz@intercars.eu.

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu či vymazání, jakož i omezení jejich zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, jakož i proti zpracování pro marketingové účely. V případě, že si přejete uplatnit svá výše uvedená práva anebo máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím správce e-mailem na adrese: gdpr.cz@intercars.eu. Dále máte nárok na podání stížnosti k Úřadu na ochranu osobních údajů.