FIRESTONE

FIRESTONE

První výroba pneumatik Firestone je zaznamenána v roce 1900 v Ohiu. Zpočátku tam byly vyráběny pneumatiky pro osobní automobily, kočáry a další vozidla. Nicméně Harvey Firestone se rozhodl soustředit na rychle se rozvíjející trh automobilového průmyslu. Historie ukázala, že toto rozhodnutí bylo správné. Brzy si vybral Henry Ford pneumatiky Firestone pro svůj model Ford Model T. V roce 1919 otevřel Firestone kanadskou pobočku a za necelých dalších 10 let byla zahájen výstavba továrny v Anglii. Značka se zapojila od začátku do motoristického sportu. Pneumatiky byly použity v závodech na slavné trati Indianopolis a zapůsobily na publikum natolik, že prestiž značky rychle rostla. Během dalších let mělo mnoho automobilů vyhrávajících Indanopolis nebo NASCAR právě pneumatiky Firestone. V roce 1988 byla společnost koupena firmou Bridgestone Corporation, která má také mnoho zkušeností z automobilového sportu. V současné době jsou příjmy z produktů Firestone více jak 2 miliardy dolarů ročně a firma zaměstnává více než 23 000 pracovníků. Nároční zákazníci oceňují univerzálnost pneumatik, které kombinují přesnost a možnost dynamické jízdy s bezpečností.
Země původu / sídla: PL
Rok založení firmy: 1900
Stránka www (CZ): http://www.firestone.pl/
Stránka www (svět): http://firestonetire.com/
Informujte mě o produktových novinkách

Zadejte svou e-mailovou adresu, prosím, upozorníme Vás, když se v naší nabídce objeví nové díly automobilů nebo příslušenství značky FIRESTONE

Ochrana osobních údajů našich klientů a jiných fyzických osob je pro nás prioritou. Tyto podmínky vysvětlují, jakým způsobem společnost Inter Cars Česká republika s.r.o., IČO: 27 156 257, se sídlem Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, tel: 261 344 080, e-mail: intercarscz@intercars.eu (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“) zpracovává osobní údaje v rámci své podnikatelské činnosti. Správce ustanovil odpovědnou osobu, kterou můžete kontaktovat e-mailem na: gdpr.cz@intercars.eu. Vaše osobní údaje jsou Správcem zpracovávány pro marketingové účely (právní důvod: oprávněný zájem správce).

 

V případě potřeby mohou být vaše osobní údaje poskytnuty:

(i) subjektům, které Správci poskytují služby správy webových stránek

(ii) subjektům, které Správci poskytují služby správy databází.

 

Vaše osobní údaje budou uchovány, pokud vůči zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely nevznesete námitky, a to za předpokladu, že Správce nemá zákonnou povinnost uchovávat Vaše údaje po delší dobu (např. na základě platných účetních předpisů).

Vaše osobní údaje mohou být uchovávány v jakémkoliv státě, ve kterém Správce vykonává činnost anebo ve kterém se nachází jeho poskytovatelé služeb. Tyto státy mohou uplatňovat jiná pravidla ochrany osobních údajů než Česká republika. Správce zavedl vhodná smluvní a jiná opatření na ochranu Vašich osobních údajů v případě jejich přenosu jeho spřízněným osobám nebo třetím osobám nacházejícím se v jiných státech.

V případě přeshraničního předání údajů ze států EHP do států, ve kterých není dle Evropské komise dostatečná míra ochrany osobních údajů, zabezpečil správce uplatnění přiměřených opatření, včetně zajištění, že příjemce údajů je vázán na ochranu Vašich osobních údajů. Kopii těchto opatření si můžete od správce vyžádat e-mailem na adrese: gdpr.cz@intercars.eu.

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu či vymazání, jakož i omezení jejich zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, jakož i proti zpracování pro marketingové účely. V případě, že si přejete uplatnit svá výše uvedená práva anebo máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím správce e-mailem na adrese: gdpr.cz@intercars.eu. Dále máte nárok na podání stížnosti k Úřadu na ochranu osobních údajů.