Konkurs

Vyhledat pneumatiky podle velikosti nebo výrobce

Další možnosti hledání
icona
Jak získat celoevropskou asistenční službu na 12 měsíců v hodnotě 1050 Kč zcela ZDARMA?
 • Objednejte sadu pneumatik (4 ks) nebo autobaterii Furya, vyberte způsob dodání „Click & Repair“
 • Zboží bude zdarma doručeno do Vámi vybraného servisu
 • Montáž proběhne ve Vámi zvoleném termínu
 • Obdržite e-mail se žádostí o vyplnění údajů o Vašem vozidle*
 • Naši operátoři zajistí asistenční službu u ÚAMK
*Vozidlem se rozumí vozidla do 3,5t určená k běžnému provozu na pozemních komunikacích podle platných předpisů a uvedená do provozu v České republice. Za Vozidlo se nepovažuje automobil, upravený pro speciální účely, u něhož se, z hlediska součástkové základny a rozsahu úprav, změnily podmínky pro normální provoz na pozemních komunikacích (např. závodní automobily). Za Vozidlo se rovněž nepovažují automobily, užívané k profesionální nebo komerční přepravě osob (zdravotní ambulance apod.) a dále speciální nástavby, příslušenství a přívěsy Vozidel. Vozidlo musí splňovat tyto požadavky:
 • počet sedadel maximálně 9 (vč. místa řidiče),
 • šířka vozidla maximálně 2,5 m,
 • délka vozidla maximálně 8 m,
 • výška vozidla maximálně 3,2 m,
 • celková hmotnost vozidla do 3.500 kg,
icona
ASISTENČNÍ SLUŽBA OD ÚAMK

Služba bude aktivována v případě Poruchy vozidla. Poruchou se rozumí stav, kdy je Vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích z důvodů opotřebení nebo poškození jeho součástí, způsobené vlastní funkcí jednotlivých částí Vozidla při běžném provozu nebo v důsledku dopravní nehody, včetně poruchy zařízení, tvořících povinné vybavení Vozidla pro jeho provoz (stěračů předního skla, bezpečnostních pasů a předepsaných vnějších světel vozidla).
Za Poruchu se nepovažuje zásah třetích osob (vandalismus, pokus o krádež vozidla nebo jeho částí) v jejichž důsledku je nepojízdné nebo nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích podle příslušných předpisů. Za Poruchu se nepovažuje nepojízdnost Vozidla nebo jeho nezpůsobilost provozu na pozemních komunikacích z důvodů poškození, způsobeného vnější silou (přírodní vlivy, požár, zvěř, apod.). Za Poruchu se dále nepovažuje pravidelná výměna dílů, hmot a doplňků, periodické a jiné údržby a prohlídky, související s běžným provozem Vozidla. Za Poruchu se také nepovažují nedostatky v povinné výbavě a příslušenství, jakož i poruchy nebo selhání přívěsů vozidla a zařízení pro jejich připojení. Dále poruchy vzniklé z důvodů tažení jiného motorového nebo přípojného vozidla, v důsledku účasti ve sportovních soutěžích nebo zkouškách (trénincích) nebo způsobené záměrným počínáním. Inter Cars neodpovídá za další škody, které vznikly v souvislosti s Poruchou Vozidla, zejména za majetkovou i nemajetkovou újmu (poškození zdraví) a ušlý zisk.

Asistenční krytí je zajišťováno na území těchto států: Andorra, Albánie, Belgie, Bělorusko*, Bosna-Hercegovina*, Bulharsko*, Černá Hora*, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie (Evropa), Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island*, Itálie, Srbsko, Kypr*, Litva*, Lichtenštejnsko, Lotyšsko*, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta*, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Republika San Marino, Rumunsko*, Ruská Federace*, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (včetně Baleárských a Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (Evropa), Ukrajina*, Vatikán, Velká Británie. * v označených zemích se Asistence poskytuje v závislosti na místních možnostech.

Co kryje asistenční služba?
 • Osobní rada/konzultace
 • Silniční služba (Na místě nepojízdného vozidla
  bude poskytnuta základní pomoc v případě,
  že lze závadu odstranit a vozidlo zpojízdnit.
  Služba zahrnuje příjezd, odjezd, práci
  mechanika na místě. Náklady na materiál hradí Uživatel.
  Přístup k vozidlu musí být technicky a právně možný.)
 • Odtahová služba (Převoz nepojízdného vozidla
  do nejbližšího servisu v rámci ČR,
  v zahraničí do nejbližšího smluvního servisu,
  případně na místo bezpečného uložení.
  Součástí není vyprošťování vozidla
  z terénu - je možné za úhradu).
 • Možnost volby jedné z těchto služeb z následující nabídky:
  • Úschova vozidla na 3 dny
  • Náhradní vozidlo na 3 dny (Třídy A nebo B
   na daný počet dnů a v dané kategorii,
   nezahrnuje krytí provozních nákladů.)
  • Místní přeprava osob a zavazadel
   (Do vzdálenosti 50 km.)
  • Repatriace neopravitelného vozidla ze zahraničí
   do ČR (Je-li vozidlo v zahraničí, mimo zemi
   trvalé registrace vozidla, a očekává se,
   že oprava bude technicky trvat déle
   než 8 pracovních dnů, nepojízdné vozidlo
   bude na žádost klienta dopraveno odtahovým vozidlem
   do cílového servisu místně příslušného
   zákazníkovi - max. 2000 km.)
  • Náhradní doprava do místa určení
   (Pro řidiče a členy posádky bude poskytnuta
   jízdenka na vlak 1. třídy nebo letenka třídy
   „economy“ v případě, že by cesta vlakem
   trvala více než 8 hodin, buď pro návrat
   domů nebo pokračování do cíle cesty.)
  • Náhradní ubytovaní (V místním hotelu pro celou posádku vozidla 1 noc.)
icona
Objednejte si pneumatiky s montáží - je to snadné!
icona

1. Objednejte sadu pneumatik (4 ks)
a vyberte způsob dodání
„Montáž v servisu“

icona
icona

2. Zarezervujte
termín návštěvy
ve vybraném servisu

icona
icona

3. Montáž
pneumatik
v servisu

icona
icona

Získejte
asistenční službu od ÚAMK
v hodnotě 1050 Kč na rok
a kontrolu brzd ZDARMA

Proč objednat právě u nás?
 • Úspora času, finanční úspora, jednoduchost, bezstarostnost a pohodlí
 • Pouze ověřené servisy
 • Bezplatné doručení přímo do servisu
 • Pouze v Inter Cars získáte celoevropskou asistenční službu na 12 měsíců v hodnotě 1050 Kč zcela ZDARMA a kontrolu brzd ZDARMA
icona

Kompletní podmínky a popis služby zde